Image1\
Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śl. - Aktualności

 

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Członków Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga

w dniu 11 lutego 2017 r.

 

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.

 

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

 

3. Wybór protokolanta.

 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

 

5. Wybór komisji mandatowowej (przedstawienie i zatwierdzenie uchwały nr 1).

 

6. Wybór komisji uchwał i wniosków (przedstawienie i zatwierdzenie uchwały nr 2).

 

7. Wybór komisji skrutacyjnej (przedstawienie i zatwierdzenie uchwały nr 3).

 

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2016 r.

 

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 r.

 

10. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2016 r.

 

11. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków (przedstawienie protokołu komisji mandatowej).

 

12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 

13. Przedstawienie projektu uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz jej zatwierdzenie.

 

14. Przedstawienie projektu uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz jej zatwierdzenie.

 

15. Przedstawienie projektu uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz jej zatwierdzenie.

 

16. Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy (przedstawienie projektu uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy oraz jej zatwierdzenie).

 

17. Przedstawienie projektu planu działalności na rok bieżący.

 

18. Przedstawienie projektu planu finansowego na rok bieżący.

 

19. Dyskusja nad przedstawionymi planami.

 

20. Przedstawienie projektu uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia planu działalności Stowarzyszenia na rok bieżący oraz jej zatwierdzenie.

 

21. Przedstawienie projektu uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej oraz jej zatwierdzenie.

 

22. Przedstawienie projektu uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok bieżący oraz jej zatwierdzenie.

 

23. Wolne wnioski.

 

24. Przedstawienie projektu uchwały nr 10 w sprawie zatwierdzenia wniosków zgłoszonych w dyskusji (które ewentualnie wpłyną w trakcie Walnego Zebrania) oraz jej zatwierdzenie.

 

25. Przedstawienie protokołu komisji skrutacyjnej.

 

26. Zakończenie zebrania.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com