Image1\
Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śl. - Aktualności

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 23 marca 2018 roku o godzinie 18:00 w Domu Działkowca przy ul. Dzierżonia 2 w Nakle Śląskim.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdania z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej.
5. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
6. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania oraz wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com