Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Głównej 52 w Nakle Śląskim. Zapraszamy!
 

 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw swoich członków, w tym m.in. organizowanie lub współorganizowanie konkursów, wystaw, wymian kulturalnych
w tym zakresie oraz wydawanie publikacji dotyczących Nakła Śląskiego i Gminy Świerklaniec;

2) współdziałanie z mediami, stowarzyszeniami twórczymi, z placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawniczymi i organizacjami społecznymi w celu poszerzenia wiedzy o  miejscowości  celem prezentowania i dokumentowania dorobku stowarzyszenia;

3) organizowanie festynów, pokazów publicznych i imprez sportowo-rekreacyjnych;

4) prowadzenie szkoleń i prezentacji;

5) prowadzenie kampanii reklamowych i informacyjnych;

6) uczestnictwo w życiu samorządowym gminy, współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie celów statutowych;

7) współpracę z organizacjami społecznymi, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia;

8) prowadzenie działalności integrującej środowisko poprzez wzmacnianie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej i krajoznawczej.

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com